T.C. Karaatlı Belediye Başkanlığı
KARAATLI KASABASI KISSA TARİH İNCELEMESİ

     

               KARAATLI kasabası . 38 29 kuzey PARALEL, 35/29 derece  MERİDYENleri Arassındadır.

               Bölüm Toroslar demir kazık dağlarının batı önü-kuzey ovaya açılımı, tüflü tabak soğulmuş su kaynaklı vadi tabanlı bir yerleşim yeridir. Toroslardan çayırlı tarafından tüf açık ve kapalı kanal akarsu yolları vardır.

              Eski yerleşim yerinde sert kayalara oyulmuş  15 oda/mezar ve beyaz tüflü tabakalara oyulmuş İnsity(Yeraltı ) ova yerleşiminden oluşmaktadır.  

              Odalarda en önemli bulguntu 8000 li yılları gösteren demir oksit ile çizilen DAĞ keçisini kovalayan Köpeği ve kuş resimlerdir.

         Bugün ki yerleşim yerinin önemi: soğulmuş su kaynağına bağlı yolun geçmesidir.

         İpek yolunun Suriye –İstanbul hattında bir bölümdür. Güney Akdeniz boyunca, Çamardı ferenk(İçmeli)ve Develi/Yahyalı Dündarlı oyuklarından çıkışta, Dikilitaş(Sason/ENEĞİL) ve Kara atlı da dinlenme sonrası Bud ovasınana (Misli/Divrin ovaları)giriş/ geçişle Murtaza boğazı /Çiftlik/Aksaray’a giden yoldur.

   

             YÖRENİN GENEL TARİH İÇİNDEKİ DURUMU:

        Hitit, Med-Pers, dini yönden  53 te Tarsuslu Havari KUTLU PAUL, Romanın dine olumsuz baskısı Bizans,Sasani, , 710- 806 arası  Arap istilaları  altındadır.

       Yöre Pason (Dikilitaş) bölgesi içinde, iskender komutanı Oman Keler ve yeraltı tabyaları yaptırmış yerli bey ve kumandanlara satmıştır. Halk yeraltı şehirlerine(İN SİTY) iner yaşar. 

        863 son darbe Arap generali  Ömer Niğdeyi taradı ve geri dönerken Dikilitaş (Pason) da Bizans generali Petronos ile tutuştuğu savaşta ölür.  Petronas Dikilitaşa zafer anıtı diktirir.   956 da Araplar püskürtülür.

      

       YÖREYE TÜRKLERİN GELİŞİ

       Niğde  1071 de Türk zaferi 1116 da Konyanın başkent oluşu,Melikşahın  komutanı (generali )Emir ahmet gazi danişmend taylı ve oğlu Emirgazi ce fethiyle başlar.

       Aksaray ve Bademdere  Emir Ahmet danişmend gazinin amcaoğlu Gazi şah ve TOROSHAN Çamardı fatihidir.EMiRHASAN Hasandağına ,Melik Arapda Araplı geçidi isimlerini verdiler.

       Bulunduğumuz çevreye :OĞUZ, ÜÇOK, KINIK, YIVA, AVŞAR ,Türkmenleri yerleştirildi.

       

        KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ

      1276 yıllarinda Karamanoğlu Mehmet bey emrindeki Uç Türkleri Niğdeye aktı.          Aksaray Niğde halıkı Karamanoğlu Mehmet beye bağlandı.

      Ankara savaşıyla Timur Niğdeyi karaman beyine vermiş,Mehmet bey kardeşi  Ali beyi Niğdeye vali tayin  etti.

     OSMANLI DÖNEMİ 1471 de Niğdeyi İshak paşa FATİH’in emriyle Osmanlıya katmıştır.

              

        YÖRENİN TARİH İÇİNDE ADLARI

       1500 yılları haritasında  bölge  Sason/Dikilitaş gurubundadır.

        Eski yerleşim yeri  ve su kaynağı  yolcu hanı sürekli tahrip edilmiş, kalıcı“ AD „ da olmamıştır. Subaşı han, yolcuları ağırlamış konaklama yeridir...

     Yerleşimin  Türkçe adı bu günki „KARA ATLI“ gurubunun gelmesiyle verilmiştir.

     1868 yazılımlarında Türkçe adı „KARATLI geçmektedir. Ahalli Kara atlı sıfatından harf düşümüyle kısa Karatlı demiştir.

       

              KARAATLI ADININ ANLAMLARI

        TÜRKLERDE “AD VERME” geleneklerine dayalı olarak gurubun adı ” atlı”   adlarındandır.

        Kara atlı, Ak atlı, Gır atlı, Sarı atlı, Arap atlı, Doru atlı, Kötü atlı, Gılı boz Atlı adlandırılan topluluklar kadimden beri vardır.

          KARA ADININ ANLAMLARI.

          Kara, yiğitlik yücelik haşmetlik olgunluk hâkim ”Göz açtırmayan” “Karar ve yerini Değiştirmeyen” mert ,anlamına da kullanılmıştır.

         Kara Arapça KRA kökünden olup Türk kültürlerinde de okumak anlamına kullanılmıştır. Yazım kara gelsin gibi.

          KARAATLI TÜRK GURUBUNUN GELİŞİ

       Yerleşme şekillerinden biri olan” Kendinin dışında üç ayrı aile(soysüllale ) bulma birleşme ile  gezen (Yörüyen,çoğalan) AND-ULUS (Yakın soy kültür birlikteliği karması) TÜRKMEN guruplarından bir guruptur.

        1600 orta Asya ikinci göç dalgasıyla gelmiş su kaynağı çevresinde yurt tutmuştur.

        1868 de   Karatlı   38 hanedir 140 kişidir.

   Mezar taşlarının yazılarında en erken 1695 yıllarına rastlıyoruz. Ahali 50 yıl evvel gelmişse ortalama son orta Asya göçleriyle yerleşik düzene geçmiştir

   At yetiştiriciliğini üslendiği de suyun verdiği yeşilliklerle kabul edilebilir.    

  Çanakkale savaşlarında 19.sırada7724 nolu karaltı köyü kayıtlı, anası Müteveffiye Fatma adlı, 1304(1988)doğumlu 30 fırka,13.7.331(1915)de ölen tek şehidimizdir.       

    

                  1934 2. SOY ADI ALIMI

        1934 soyadı kanununa göre: A Dan Aydın,    Ç den çınar, Çavdar, Çal, Çalım,D den.  Demirtaş ,Doğan  , K dan Kaya,    O dan Okumuş, Ö den Öcal,Özkan,Özhan,Özcan, Öncü Özsoy, Öztekin, özdemir, Özdamar, özgün, Öncü, Öcal,Özkul,Özmen,Özer,özenl,Özşahin,özdel, özgün,Özbek,Özkan, Önal,Öğüt, Özel, Özden ,P den Polat,  S den Say,Sarı,salik, saltan,Salman, Saltabaş,Salcan,  Sönmez ,  Ş den Şahin,Şifayin, U dan Ulupınar,  V den Varol,Vural,Y den yağlı, yılmaz soy adlarını almışlardır.

        R harfi ile başlayan soy ad yoktur bu da öz TÜRK gurupları olduklarını gösterir.  Çünki Türklerde R ile başlayan isim yoktur.

  Ahalinin 1905 yerleşimi de göz önüne alınırsa soy ve sülalelerden çoğaldığı görülmektedir.

 

 

 İmza.
E-Mail Aboneliği
Gelişen ürün özellikleri ve teknolojiden haberdar olmak için E-postanızı girerek kayıt olun

Misyonumuz
İletişim
Adres : Karaatlı Kasabası Niğde
Mobil :
Telefon :0388 251 51 48
Faks :0388 251 54 04
E-Mail :karaatlibelediyesi@hotmail.com
Sosyal Medya